חברת אדר (קו) הנדסה כמאות לתשתיות ובנייה פרטית

בלוג

אדר (קו) הנדסה » פיקוח ובקרה בתחום החשמל

פיקוח ובקרה בתחום החשמל

כאשר מנהלים פרויקטים מורכבים בהיקפים גדולים דרושים ידע, ארגון ומקצועיות, אלה ישחקו תפקיד רב משמעות בהצלחת הפרויקט, חסכון עלויות ומניעת ליקויים עתידיים. הלימה בין גורמים מקצועיים שונים, פיקוח עליון וצמוד על ידי מי שהוסמך לכך וניהול הפרויקט בצורה הטובה ביותר שתבטיח מינימום תקלות ומקסימום תפוקה.

פיקוח על עבודות חשמל

פיקוח חשמל המובל על ידי מפקח שבהכשרתו הינו מהנדס חשמל לא מוגדר רשמית בחוק החשמל  אך הפך למקובל מאוד בענף מאחר ומבטיח קיצוץ עלויות משמעותי, חוות דעת מקצועית לפתרון בעיות מורכבות והנחיות ביצוע לגורמים השונים. כחלק מהגדרת תפקידו משגיח מפקח החשמל על איכות החומרים בהם נעשה שימוש באתר, כיצד מותקנים בזמן אמת ובהינתן הצורך גם למתן פתרונות הנדסיים בשטח. כמו כן, יבטיח פיקוח חשמלי צמוד את התאמת התכנית לחוק החשמל הישראלי, יוודא רמת ביצוע גבוהה ויבטיח הימצאותם של כל האישורים והרישיונות הדרושים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מפקח חשמל באתר בנייה

כאשר מבצעים פיקוח חשמל צמוד באתר בנייה יש לוודא כי האחראי על הפיקוח בתחום החשמל מקבל לידיו את תכניות הביצוע של הפרויקט בהקדם האפשרי. בחינה יסודית ומדוקדקת של התכניות בידי מפקח חשמל תאפשר לו להעיר ולהאיר את עיניי המתכנן ולצמצם ככל הניתן את טעויות התכנון הנגלות לפניו. למידה יסודית של אותן תכניות יאפשרו למפקח לפנות למזמין העבודה על מנת לייעל את הפרויקט.

בנוסף, חשוב מאוד ללמוד את מצבו הקיים של אתר הבנייה בו מתבצעות העבודות. מהם התנאים המיוחדים הקיימים בו (ועל אף הרצון ליצור מציאות ורודה בה אין תקלות והאתר הוא קרקע נפלאה תמיד צצות הפתעות), והאם ישנן מגבלות ביצוע שצריך להכיר בטרם ניגשים לעבודה. על מפקח החשמל לנתח לעומק את אופן ביצוע העבודה (על כל שלביה) ולהבטיח את התיאומים הנדרשים להצלחת הפרויקט.
הערך המוסף של מפקח חשמל יבוא לידי ביטוי בבטיחות העבודה והפחתת ההפרעות האפשריות לשאר הקבלנים הלוקחים חלק בפרויקט.

 

תכנית פיקוח מפורטת

עבודת פיקוח עניינית ויעילה מלווה בעבודה מסודרת של האחראי על הפיקוח. הכרות עם תכניות העבודה, מסמכי החוזה, מפרט העבודה, כתב הכמויות יאפשרו בדיקה למפרע של אי התאמות, יקדמו שינויים הנדרשים במסמכים המלווים את העבודות.

תכנית פיקוח מפורטת תכלול את כל המסמכים הקיימים, את הנהלים הקיימים על פי הם ישק דבר, מי הם גורמי העבודה הצפויים לקחת חלק בפרויקט, תכנית בדיקת איכות, מעקב קפדני ושוטף אחר לוח הזמנים ודיווח על כל חריגה ממנו וכמובן מעקב תקציבי בלתי מתפשר.

 

לסיכום:

בבואכם לבחור את הגורמים המקצועיים שילוו את הפרויקט שלכם חשבו על היתרונות אותם תפיקו: אנשי מקצוע בעלי אחריות על הנעשה באתר, אלה אשר יוודאו כי לקבלני המשנה יש את הניסיון והידע הנדרש, הציוד הנחוץ וכוח האדם המתאים לביצוע מגוון העבודות הדרושות באתר (זכרו כי בתחום החשמל ישנם חווטים, מכשירנים, מסגרים לביצוע עבודת מסגרות ייעודיות לחשמל ועוד).

 אולי יעניין אתכם גם : פיקוח בנייה I ניהול ופיקוח פרוייקטים בבניה

רוצים לדעת עוד?

מלאו פרטים ונציגינו יחזרו אליכם בהקדם