קישורים שימושיים

שלום לכולם,

להלן רשימת קישורים שימושיים לביצוע עבודה משותפת. 

שם האתר / קישור תחום עיסוק
אתר בנארית תוכנה לחישוב כמויות
מדדים מדדים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
מחירי חומרים עלות חומרים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
משרד הביטחון הודעות בתחום הבניה של משהב"ט
משרד השיכון הודעות בתחום הבניה של משהב"ש
מחשבונים ותעריפים מחשבון של משהב"ש
שטחי חתך של מוטות זיון בממ"ר ומשקלים משקלי ברזל
טבלת משקלים של רשתות משקלי ברזל
טבלת משקלים של מוטות משקלי ברזל