תחום פעילות החברה

חב' אדר (קו) הנדסה בע"מ הוקמה ב- 20/03/1996,  בין עובדי החברה צוות המונה מנהלי מחלקות, מהנדסים, מודדים וחשבי כמויות. עיסוק עיקרי של החברה היינו מתן שירותי חישוב כמויות, תכנון כבישים, הנדסת כבישים, תאום תכנון, ניהול ופיקוח פרויקטים בבניה- חישוב כמויות עבודות עפר, מערכות , כבישים וכדומה.

תחומי פעילות אדר קו הנדסה

הנדסת כבישים פיקוח בניה

  • הנדסת כבישים וביצוע תכנון כבישים כולל הפצת תוכניות כתב כמויות ומפרט המאפשר את ביצוע העבודה בפרויקט בהתאם לדרישות התקן הקבועות בחוק של משרד התמ"ת ולשביעות רצונו של היזם.
  • חישובי כמויות מתחלקים לחישובי ביניים וסופיים.
  • תאום תכנון, תאום פעולות של היועצים כדי להשיג מטרות : איכות התכנון, שיתוף פעולה בין יועצים, עמידה בלוחות זמנים של הפרויקט, הקטנת עלויות הפרויקט ללא פגיע באיכות, תאום מערכות.

כמאי כתב כמויות

פיקוח על פרויקט לווידוא ביצוע פרויקט על פי תכניות, תקנים,  פרטים, כתבי כמויות ולו"ז, תאומים לצורך קידום הפרויקט. ניהול הנדסי כולל ביקורת מסמכים ותכניות חוזה, והתקשרות עם המתכנן לצורך התאמת פרטי תכנון לצרכיי ביצוע.

לחץ ליצירת קשר ונחזור אליך בהקדם