פיקוח בנייה

פיקוח הנדסי לכבישים ותשתיות

פיקוח הנדסי הוא תהליך של ליווי מהלך פרויקט הבניה מתחילתו, למעשה משלב הייזום של הפרויקט ועד לסיום שלב בניית הכביש, גן או פרויקט בניה מסוג אחר. מטרתו של המפקח היא לתאם את הפעולות המתבצעות בין כלל הגורמים הפועלים ולפקח על הליך הבנייה מבחינה מקצועית, הנדסית, בטיחותית ושכל שלבי הפרויקט יתבצעו בצורה התקינה והמושלמת ביותר, החל מהפועל בשטח ועד לקבלן, יזם, וכלל בעלי התפקידים באתר הבניה ומחוצה לו.

פיקוח בנייה של מהנדס באדר קו הנדסה

הגדרת תפקיד מפקח הבניה

ישנן חברות המציעות ניהול ופיקוח בניה על ידי מפקחים מורשים, שמעניקים שירות זה. פיקוח בניה הוא למעשה שירותו של מפקח העבודה שתפקידו בין היתר לפקח על הבניה עצמה בשטח ולוודא כי הקבלן ושאר אנשי המקצוע עושים עבודה מקצועית ונכונה וכמובן לסנכרן בין כל הגורמים. חשוב לציין כי פיקוח בניה הינו תפקיד משמעותי מאוד והוא יכול למנוע בעיות עם רשויות ונזקים עתידיים. ישנן שיטות שונות לביצוע עבודות בניה, כך שהדרך הטובה ביותר לפקח על העבודה בצורה מקצועית, היא רק על ידי מפקח בניה ותיק ומנוסה כמו בחברתנו, אדר (קו) הנדסה.

  1. מפקח הבנייה רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על ביצועה, לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם, בדיקת העבודה שנעשית על ידי הקבלן, המפקח רשאי גם לבדוק את אופן ביצוע הוראות החוזה, לרבות הוראות המנהל והוראותיו הוא, על ידי הקבלן.
  2. זכות הפיקוח שניתנה למנהל או למפקח הבניה על ביצוע העבודה בפועל מבקרת את הקבלן ומוודאת את קיום חוזה העבודה על כל שלביו במלואו. הפיקוח האמור לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין.
  3. פיקוח הבנייה כולל גם יומן עבודה בשלושה עותקים בו יירשמו כל יום הפרטים הבאים ע"י הקבלן: מספר העובדים מסוגיהם השונים המועסקים בביצוע, הציוד המכני המועסק בביצוע העבודה, תנאי מזג אוויר במקום והעבודות שבוצעו במשך היום.
  4. מפקח הבנייה מתחשב בכל דבר אשר לדעתו של הקבלן המשקף את מצב עבודתו במהלך הביצוע.
  5. מפקח הבניה רשאי לרשום ביומן הוראות שניתנו לקבלן, הסתייגויות והוראות בדבר מהלך ביצוע העבודה וכן כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את מצב העבודה במהלך הביצוע בציון תאריך הרישום. הקבלן רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבודה בציון תאריך רישומן.
  6.  כל דפי יומן העבודה ייחתמו בתום הרישום, על ידי הקבלן או נציג מוסמך אחר ולאחר מכן על ידי מפקח מוסמך.
  7. העתק חתום מרישומי המפקח ביומן יימסר לקבלן או לנציג המוסמך אשר רשאי להסתייג מכל פרט הרשום בו, תוך 7 ימים ממסירת ההעתק כאמור על ידי מסירת הודעה בכתב למפקח. דבר הסתייגותו של הקבלן או נציג המוסמך על הסתייגות כאמור,רואים כאילו אישורו הצדדים את הפרטים הרשומים ביומן.
  8.  הרישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן או נציג מוסמך אחר הסתייגו מהם, ישמשו כראיה בין הצדדים על העבודות הכלולות בהם.

פיקוח בניה של אדר קו הנדסה

למה צריך פיקוח בניה

עולם הבניה נחלק לגורמים שונים ובין היתר לתחום הבטיחות הנקרא פיקוח בניה. תהליך הבניה בעידן של היום הינו תהליך מורכב אשר בנוי משלבים רבים עם סוגי יסודות בניין שונים. ראשית, יש לבחון את הקרקע ולוודא שהיא כשירה לבניה. לאחר מכן, יש צורך לבחור במהנדסים קבלנים ובעלי מקצוע שונים למטרת בניה מקצועית בהתאם לדרישותיכם ודרישות החוק. על הקבלן מוטלת אחריות על הבניה ועליו לבצע אותה על פי הנחיותיו של המהנדס.
המפקח הוא זה שצריך לוודא שהבניה נעשתה בצורה בטיחותית ובהתאם לחוקים הנדרשים. המפקח אחראי לבחון את עבודת הקבלן ולוודא כי היא נעשתה בצורה מקצועית

כיצד תוכלו לבחור מפקח עבודה מקצועי?

כיום, ניתן למצוא מפקחי בנייה עצמאיים או חברות המספקות שירות פיקוח בניה על ידי מפקחים מטעמם. כמובן שהבחירה היא על פי שיקול דעתכם בלבד, אך חשוב כמובן לבחור בחברה או מפקח בניה מקצועיים, אמינים, בעלי רישיון בתוקף, בעלי תודעת שרות גבוהה וכמובן גם במחיר אטרקטיבי.

שני פקחי בניה מפקחים על פרויקט ביצוע

מפקח בניה מאתר ליקויי בנייה

לתהליך הבניה ישנן הנחיות ברורות ותוי תקן בהם העובדים צריכים לעמוד כגון חבישת קסדה על ראשם ועד לאופן הביצוע עצמו כגון: עובי קורות תומכים, משקל וכמות הברזל הנדרשת לקיר מסויים ע"פ כתב הכמויות ועוד.

פיקוח בניה הגיע אלינו כתפקיד נפרד בתהליך הבניה רק בשנים האחרונות, זאת בשל הרחבת המימדים בפרוייקטים מורכבים. ככל שהתהליך הופך יותר מורכב עם השנים, כך גם החומרים בהם נעשה שימוש וטכניקות הבניה הלכו והתרחבו, השתכללו ואף הפכו למורכבים יותר הן מבחינת החומרים ותרכובתם והן מבחינת כלי העבודה והרכבים בהם משתמשים הפועלים באתר.

פיקוח בניה באדר (קו) הנדסה

כיום, מפקח בניה האחראי על ניהול כל שלבי הביצוע של פרוייקטים, חייב להיות בעל ידע מקצועי רב על מנת לפקח על תהליך הבניה, ואת הידע הזה ניתן לרכוש במסגרת לימודי פיקוח בניה. בחברתינו, מפקחי הבניה עברו הכשרה מקצועית ומסודרת ולמדו את רזי המקצוע מא' ועד ת', רכשו ניסיון, צברו ותק, שם ומוניטין.

לפיקוח הבניה קיימים שני שלבים עיקריים, שלב התכנון ושלב הביצוע:

שלב התכנון בפיקוח הבניה:

שלב התכנון של פיקוח הבנייה כולל מפגש עם הקבלן, אדריכל ויזם לצורך הגדרת תפקידים והכנת תכנית עבודה.

לאחר מספר מפגשים נוספים עם גורמים רלוונטיים מקצועיים, אנו מכינים תוכנית עם הלקוח שלנו, לוחות זמנים לביצוע העבודה, מפרטים טכניים לבניה ולפיקוחה, הכנות של כתבי כמויות רלוונטיים ועוד.

שרטוטים לפני ואחרי פיקוח הבניה

שלב הביצוע בפיקוח הבניה:

ראשית אנו מעבירים את תוכניות הביצוע המפורטות והמעודכנות לקבלן המבצע, מפקח הבניה מנהל יומן עבודה מסודר. המפקח בנוסף גם מבצע מעקב אחר לוחות הזמנים שהוגדרו ועמידה בתקציבים המוגדרים וביעדים.

באדר (קו) הנדסה אנו מספקים דו"חות מסודרים על קצב ההתקדמות ועמידה ביעדים ובתקציב למזמין הפרויקט ומייצגים את המזמין (האדריכל, יזם) אל מול הקבלנים השונים בפיקוח הבניה.

 

לחץ ליצירת קשר ונחזור אליך בהקדם